söndag 21 september 2008

Massor av bra länkar...

...för oss inom skolan finns på Webbguiden. Rekommenderas varmt!

Tilltro = Medicin för allt?


Tänk att kunna känna fullständig tilltro till alla sina elever, att de kan nå hur långt som helst. Eller att känna tilltro till sig själv att verkligen kunna hjälpa dem på vägen dit. Om vi alla tror på att vi kan, blir det också lättare att nå de mål vi vill nå. Vi ser maskrosbarn som tar sig fram i samhället och blommar. Vi ser folk med handikapp som inte låter detta stoppa sig. Vi ser föräldrar som lyckas ge sina barn en framtidstro och tro på möjligheter.


Tilltro kan vara svårt i tuffa tider, och det kan kännas frestande att skylla på någon eller något annat. Med vad hjälper det? Och hur förändrar det något? Tilltro känns centralt och med tilltro kan vi lösa mycket.


- Men hur skapas tilltro? och hur behåller vi den?


fredag 12 september 2008

Film för lärande

Idag råkade jag på en elevfilm på Youtube. Den handlar i och för sig om fult språk, men jag tycker ändå(?) att den är ett bra exempel på en elevfilm, där de både lär sig och även visar upp sitt lärande på ett bra sätt. Jag tror att film i undervisningen kan motivera elever, men jag tror också att de lär sig annat "på köpet", som t.ex. att vara källkritisk.

Har du använt filmskapande i undervisningen, eller något annat media? I vilket ämne? För vilken sorts lärande? Hur har ni gjort? Grupper eller enskilt? Erfarenheter och tips? Jag är väldigt nyfiken!onsdag 10 september 2008

Om att tro på sina elever...

Jag bara måååste tips om denna video!!! ...Fast tipset egentligen kommer från IKT-pedagogen. Det tackar och bockar jag för! Titta och njuuut!

torsdag 4 september 2008

Vad behöver eleverna kunna?


Idag står det ganska vaga formuleringar om digital kompetens i våra läroplaner. Det är sedan upp till varje kommun och skola att försöka konkretisera vad det egentligen är som eleverna behöver kunna. I min kommun har man tolkat det ganska tekniskt: Man ska kunna skriva i t.ex. Word, Excel och PowerPoint (eller liknande program). Man ska kunna hantera sina filer och sin e-post. Sist med inte minst ska man kunna söka information och vara källkritisk.

Det är ju bra att kunna hantera programmen ovan. Det känns f.n. som en baskunskap, så den biten känns ganska konkret. Mna vet vad som behöver läras. Det är sedan det blir mer fundersamt: Hur lär man sig att söka? Och kanske främst; Hur lär man sig att vara källkritisk? Vad behöver man kunna för att vara källkritisk?

Sedan finns det kanske också andra saker som eleverna behöver kunna, sedan när de kommer ut i samhället? För att vara demokratiska medborgare behöver de kunna samverka i samhällets olika arenor. Troligen kommer det allt mer att ske digitalt. De behöver förstå sig på olika nätverk online. T.ex: "Vem ligger bakom?", "Hur är de uppbyggda?", men även: "Hur kan jag själv påverka och bidra?".

Mycket av detta hänger samman; Om man kan göra sin röst hörd på nätet och samverka med andra där, då vet man också en hel del om källkritik. Därför tror jag att skolan idag behöver satsa mycket på att elever både ska få publicera på webben, och uppleva verkligt lärande samverkan där.
Utdrag ur EU:s definition av digital kompetens:
"Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKTfärdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet."

måndag 1 september 2008

TV var enande - Är IT söndrande?


Först levde vi ganska separerade i vårt land och i vår värld. Små samhällen och byar levde ganska isolerade från varandra. Sedan började vi resa allt mer och informationsutbytet ökade. Vi lärde allt mer av varandra. Så småningom fick vi tidningar, sen radio och TV. Dessa fungerade ensande för Sverige och för hela världen. Alla fick allt mer likartad information. Från början finns inte så många olika program och inte hller så värst många nyhetstidningar. under en 30-års period har antalet TV-kanaler ökat markant. Man väljer allt mer kanal efter olika intressen. Och sedan kom internet. Med ett brus av massmediala kanaler.


Idag finns det fortfarande TV. Den är begränsad till ett visst utbut. Men idag finns också TV online. Det finns YouTube. Och massor av andra sändningar online. Både via video, radio och text. Det finns olika nätverk och det finns verktyg för att tipsa varandra och att hitta rätt. Men vi vänder oss inte alla till samma närverk, verktyg och tips. Istället väljer vi själva allt mer vad vi vill lyssna på, vilken information vi vill ta till oss. Någon vill se världsnyheter och hittar en bra kanal för det, men en annan vill bara se nyheter om klimatet, om IT eller om spelbranchen. Vi får på det sättet ett samhälle som blir mer uppdelat. Alla får inte längre samma information.


Vad kommer det att innebära? Är det alls sant? Eller kommer webben istället att förena oss alla?