torsdag 27 november 2008

Lärares IT-kompetens

Dagens lärare är ambitiösa och arbetar hårt. De är intressarade av att lära sig. Ändå är det så många som behöver utbildning inom IT. De behöver kunskap om allt från att hantera mail till att skapa lärande i och med hjälp av nya tekniker. Våra elever behöver kunskap för att kunna möta sin morgondag, och det är vår skyldighet att skapa det lärandet. Ändå ser det ut så här. Var finner vi lösningarna?

IT-utvecklingen går fort. Vi sätter upp mål för elevernas lärande, men vad ställer det för krav på lärarnas kunnande? Och på lärarnas lärande? Hur ska vi kunna forlöpande utbilda våra lärare?

tisdag 18 november 2008

En ny sorts utveckling?

Idag var jag på en mycket intressant föreläsning om IT i skolan. Det handlade mycket om vårt demokratiska uppdrag. Vi behöver se till att dagens elever ska kunna vara aktiva demokratiska medborgare i morgondagens samhälle. Det känns ju både rätt, riktigt och viktigt. Det är ett centralt uppdrag för skolan. Sedan visade föredragshållaren hur vi just nu går från en ganska central styrning, till en mycket mer nätverkade värld. Tidigare har massmedia varit just media för massorna, men skapat centralt. IT hjälper oss nu istället att nätverka på ett icke hierarkiskt sätt. Det är ett spännande perspektiv tycker jag. Och ganska nytt, historisk sett i alla fall.

Vi har gått från stenålder, via skrivkonst och tryckkonst till ett mediasamhälle. Därifrån har vi successivt gått till ett socialt IT-samhälle. Vårt samhälle utvecklas ständigt. Tidigare var tradition en norm, nu är det snarare utveckling som är normen. Det gör att utvecklingen har gått snabbare och snabbare. Ändå har vi hittills bara sett hur utveckling går till i ett ganska hierarikst samhälle.

Men var händer nu då? Vad händer med utvecklingen i en nätverkande värld? Kommer det att gå än snabbare? Kommer utvecklingen att ske med annan inriktning? Kommer den att vara mer differentierad? Skiv gärna en kommentar, så kan vi fundera tillsammans!

tisdag 4 november 2008

Lägga ut elevarbeten

Jag arbetar just nu med att låta elever publicera sina arbeten på webben. Då dyker det upp några frågor. Det handlar t.ex. om tillgång till datorer, medgivande från föräldrar, hur man bäst hjälper och stöttar, kräver det samtidig övervakning, hur når man bäst alla elever på sin nivå. Därför undrar jag: - Vilka frågor har DU stött på och har du några tips på hur man hanterar dem?

måndag 3 november 2008

Vad är fusk? Finns det?

Hur sker egentligen bedömning i skolan, och kan man fuska sig till ett bättre resultat? Den gamla bilden av skolan innehåller både prov och fusklappar. Om vi testar rena faktakunskaper går det kanske att fuska, men hur blir det när vi testar förståelse istället? Går det då att fuska? Och vad är egentligen fusk? Ute i arbetslivet är det ofta en fördel om man kan ta hjälp av andra. Det är rentav något som efterfrågas som en kompetens. Man behöver lära sig vem, eller vilken källa, man ska fråga om vad, det är en kompetens. Får man då ha en hög böcker med sig in i en skrivsal? En uppkopplad dator? Går det att klara sig utan "prov"? Vill vi det? Går det då att mäta kunskap? Och går det att mäta vilken kunskap någon har, även om "allt fusk" är tillåtet?