måndag 21 december 2009

Skapa kompetensutvecklingsplan

Att skapa en plan, eller att inte skapa en plan. Det är frågan...;-)
För att skapa en plan för en skolans kompetensutveckling behöver vi utgå ifrån målen. Och mål finns ju på många nivåer. Sedan finns troligen ett antal upplevda behov inom organisationen. Dessa behöver fångas upp och matchas mot målen. Men hur gör vi det bäst? Och hur behåller vi målfokuseringen? Eller är den fokuseringen kanske överskattad?

...en fundering i juletid...

fredag 18 december 2009

Jul och året som gott


Nu är det härligt snöigt och snart jul. Avslutning i skolan idag med många fina uppträdanden. Kan det blir bättre?

Facebook kan man nu göra en egen summering av sitt år, dvs en summering av alla status-uppdateringar man gjort. Funktionen heter "My year in status - 2009". Så här blev min. Hur blev din?

Till sist önskar jag:
God jul och ett riktigt gott nytt 2010, alla IT-sugna!!

-Vi hörs och ses i cyberrymden!

Mvh Lotta

söndag 13 december 2009

Varför väljer man Trageton-metoden?

...och varför väljer man den inte? Ojj, vad intressant det har varit att studera detta!! Jag har fått se en mycket lyxig miljö med en dator per elev på Gripsholmsskolan, men jag har också fått se hur man kan skapa en Trageton-miljö med mycket små resurser. Gamla avlagda datorer fungerar finemang på Brickebackens skola i Örebro. På en annan skola lutar man sig mer mot ljudmetoden och tar en bokstav i taget. Lärarnas erfarenheter, men också arbetslaget, verkar styra vilken metod man tillämpar. Samtidigt verkar alla rörande överens: En metod räcker inte. Alla lärare behöver många verktyg i sin verktygslåda, för att kunna möta alla elevers olika behov. Det låter mycket klokt och har gjort att jag inser vikten av att kunna MYCKET inom läs- och skriv.

Det har varit väldigt spännande att vara ute och studera metoden och skolorna. Sedan har det tagit lång tid och mycket arbete att sammanställa allt och skriva ihop en korrekt uppsats i ämnet, enligt alla konstens regler.

Nu ska det bli spännande att se vad opponenter och examinator anser om uppsatsen. Och inte minst: Hur jag kan få chansen att arbeta med metoden i någon form, i någon miljö...

torsdag 26 november 2009

Intervjuer klara....skrivandet tar över

Ja, då var sista intervjun avklarad. Den blev via Skype, eftersom läraren var sjuk när jag var på skolan. Varför Skype? Jo, jag hittade ett tilläggsprogram så att man kan spela in samtalet. Det blir lättare att komma ihåg allt och sen att analysera det sen... Efter lite teknikbekymmer fungerade allt till slut.

Nu har jag intervjuat en rektor, fem lärare och nio elever. Observation blev det i fyra klasser. Utifrån detta ska jag nu analysera resultat, koppla det till forskningen, fundera över metodvalet, samt dess validitet och reliabilitet. Det blir en spännande resa. Rapport kommer...

onsdag 25 november 2009

Trageton i Örebro

Ojj, vilken dag! Idag har jag då äntligen varit i Brickebackens skola i Örebro, arbetslag Ängen F-3, och studerat hur de arbetar med Tragetons metod "Att skriva sig till läsning" på datorerna. De har samlat ihop gamla avlagda datorer som inte duger till något annat längre. Men till detta fungerar det fint! Tänk vad mycket man kan göra, bara viljan finns. Barnen står vid datorerna, och samarbetar och utvecklar varandra. Men först är det klart att berättelsen ska planeras. Tillsammans, i en mysig soffhörna.

Lärarna i arbetslaget har arbetat med metoden ända sedan 2005. De ser rikare texter och mer motiverade elever, speciellt de som mognar sent motoriskt. -Spännande!

Många intervjuer blir det...

...studiebesök på Gripsholmsskolan i torsdags, Ärsta i fredags och idag Örebro och Brickebacken. Hej vad det går! Där har de jobbat med datorer i läs- och skrivundervisningen sedan 2005!

Mer rapporter kommer...

torsdag 12 november 2009

Samarbete

När jag läser om Tragetons "Att skriva sig till läsning" och om teorier han stödjer sig på, stöter jag på detta med lärande i samarbete. Flera andra konstaterar att samarbete är bra för att eleverna ska utvecklas därifrån de är, få hjälp av andra för sin utveckling, men även att de starka eleverna utvecklas genom att stödja andra. Samtalet gör att de bearbetar och reflekterar över det nyss lärda. Det enda negativa jag läst är att det är svårare för läraren att hålla koll på varje individs utveckling. Den kontrollen är ju många som poängterar att den är viktig att ha. Samtidigt undrar jag, vad får priset för kontroll vara?

tisdag 22 september 2009

Ingen kritik mot Trageton?

Just nu håller jag på att läsa om Trageton-metoden för "skriv- och läsinlärning". Den är mycket intressant och bygger främst på elevers eget skapande, egna texter och samspelslärande. Samtidigt som metoden är intressant, vill jag hitta fler aspeketer på temat. Jag tror mig ha hört att Trageton har fått mycket kritik. Men för vad? Hm...

torsdag 17 september 2009

Vad är Twitter bra för?

Jo, jag vet ungefär hur det fungerar. Jag finns där och jag både lyssnar och skriver, ibland. Jag följer speciellt många IT-intresserade och engagerade i skolan. Det är iof intressant, men det bli lätt väldigt korta kommentarer. Så vad ska man då använda Twitter till? Det vore intressant att höra dina tankar och hur du använder det.

Diskutera gärna här nedanför!

onsdag 9 september 2009

Äntligen - Tre skolor!

Nu har jag fått kontakt med TRE skolor som arbetar med datorer i läs- och skrivinlärningen.
Det är Igeboda förskola och skola, Brickebackens skola i Örebro och Gripsholmsskolan i Mariefred. Ojj, vad detta ska bli spännande!
-Tack för det alla rara!

lördag 5 september 2009

Insamling pågår...

...ja, efter litteratur i mitt ämne alltså. Jag letar just nu efter forskning, artiklar mm i ämnet "Läs- och skrivinlärning och datorer". Det känns så härligt att äntligen kasta mig in i ett ämne som jag brinner så för! Just nu har jag sökt gamla uppsatser, för att se vilka referenser som DE har använt. Sen har jag så klart sökt på högskolans bibliotek och sökt lite vilt på nätet. Nu har jag fått ihop ett första utkast till en lista. Vet du något om något i listan? Eller har du andra tips? Hör gärna av dig! -Tack på förhand! /Lotta

 • Alexandersson M, Limberg L. (2004). Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek. Myndigheten för skolutveckling.
 • Alexandersson M, Linderoth J, Lindö R. (2001). Bland barn och datorer – Lärandets villkor i mötet med nya medier. Studentlitteratur.
 • Andersson P, Berg Svantesson E., Fast C., Roland K., Sköld M. (2000). Spökägget – Att läsa och skriva i förskola och skola. Natur och Kultur.
 • Appelberg L., Eriksson M-L. (1999). Barn erövrar datorn – en utmaning för vuxna. Studentlitteratur.
 • Blomqvist C, Wood A. (2006). Läs- och skrivundervisning som fungerar – Intervjuer med lärare. Natur och Kultur.
 • Ericsson I. (2005). Rör dig – Lär dig – Motorik och inlärning. Sisu Idrottsböcker.
 • Eriksen Hagtvet B. (2004). Språkstimulering – Del 1: Tal och skrift i förskoleåldern. Natur och Kultur.
 • Folkesson A-M. (2004). Datorn i det dialogiska klassrummet. Studentlitteratur.
 • Jedeskog G. (2001). Maila mig sen – Lärarintentioner och förändrade gränser för elevers arbete. Linköpings universitet.
 • Jedeskog G. (1993). Datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Studentlitteratur.
 • Jenner H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Myndigheten för skolutveckling
 • Leimar U. (1974). Läsning på talets grund. Liber.
 • Myrberg M., Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter
 • Myrberg M., Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter
 • Ramböll Management. (2006). E-learning Nordic 2006: Effekterna av IT i undervisningen. Köpenhamn: Ramböll Management.
 • Richardsson G., Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu
 • Skolverket, Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling
 • Skolverket, PIRLS 2006 - Läsförmågan hos elever i årskurs 4 i Sverige och världen
 • Skolverket. (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. Stockholm: Fritzes.
 • Skolverket. (2006). Läroplan för förskolan – Lpfö 98. Stockholm: Fritzes.
 • Sträng M. (2005). Samspel för lärande – Didaktiskt redskap för professionella lärare. Studentlitteratur.
 • Trageton A. (2005). Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. Liber.
 • Troedson T. (1995). IT för skolan – IT som pedagogiskt hjälpmedel. Kommunlitteratur: Ängelholm.
 • Tydén T, Andræ Thelin A. (red.). (2000). Tankar om lärande och IT – en forskningsöversikt. Skolverket.

onsdag 26 augusti 2009

Uppsatsdags...

Nu är det snart äntligen dags att skriva C-uppsats. Och sen bli färdig tidigare-lärare (F-6).
Vad ska jag då skriva om? Jo, just det: Datorer och läs- och skrivinlärning. Så just nu letar jag med ljus och lykta efter uppsatser, litteratur och exempel ur den berömda verkligheten.

På min partnerskola, Gökstensskolan i Eskilstuna, bloggar de numera med lågstadieklasser. Det är spännande att följa elevernas lust att skriva,samarbete vid datorn och stolthet när de får visa upp sitt verk för omgivningen! Dessutom har jag via den här bloggen fått kontakt med e-utvecklarna i Nacka (Tack Lena Byström!) och Igelboda skola och förskola. De ska jag besöka under hösten för att se mer hur de arbetar med detta. Spännande!

Är det fler därute som har mer tips om vad jag bör läsa och kika på? Alla idé-tips är varmt välkomna!

tisdag 11 augusti 2009

Voki - personligare sida?

Hej! Nu har jag just provat att göra en egen "Voki". Det är figuren som visas här itll höger i bloggen. En slags avatar. Det känns ju faktiskt lite perosnligare än bara text och bild. Kanske kan sådana hjälpa oss till perosnligare kommunikation? Vi vill väl uppleva varandra, som vänner? Med mer personllig kommunikation skapas fler och närmare relationer, och sen är vi igång. Världen över. Eller vad tror du?

fredag 17 juli 2009

Hemtentan klar...

Hej igen!

Nu är hemtentan klar. Förra inlägget var faktiskt ett utdrag ur den. Det har varit en MYCKET intressant kurs, med mycket intressant och aktuell litteratur. Speciellt vill jag tipsa om:
 • Buckingham, Youth, Identity, and digital media.
 • Jenkins, Convergence culture - where old and new media collide.
 • Loader, Young citizens in the digital age: political engagement, young people, and new media.
 • Taylor, Pushing the Borders: Player Participation and Game Culture.

-Trevlig sommarläsning! ;-) Mvh L8

Är demokratin i farozonen?

Valdeltagandet sjunker och ungdomar väljer allt mer sällan att aktiver sig i politiska partier. Vi har ett akut demokratiskt problem. Unga idag verkar mest bekymra sig kring sin egen person och deltar t.ex. inte så mycket i frivilligarbete. Med bland annat TV:ns hjälp har vi blivit passiviserade åskådare till vår egen verklighet.

Ett annat sätt att se på saken är att konstatera att nya media förändrar sociala samspel i grunden. Villkoren för deltagande förändras. Både informationsflödet och t.ex. mobiliteten ökar. Unga samspelar på många sätt samtidigt idag. På webben kan unga idag både forma sina politiska åsikter och t.ex. få terapi-liknande självhjälp. De diskuterar många olika ämnen som kan betraktas som politiska, t.ex. miljö, upphovsrätt och globala konflikter. Om vi väljer detta synsätt kan vi istället betrakta unga som förgrundsfigurer och aktiva skapare av en ny sorts demokrati.

Antingen kan man se ett minskande intresse av frivilligarbete på de traditionella arenor­na, eller så kan man välja att se allt det arbete som läggs ner helt ideellt på nätet och bara för att hjälpa varandra. Det skapas gratis program, forum med problem och lösningar, instruk­tio­ner och tips både via filmer och via annat medium. Folk delar mycket och hjälper varandra som aldrig förr. Om vi väljer att se det.

Visst är det vikande valdeltagandet ett problem. Ett stort demokratiskt problem. Sen är frågan vad man bör göra åt det. Via webben är ungas diskussioner synliga på ett helt nytt sätt. Vi får en chans att följa de ungas samspel inifrån och kan därför välja att se dem och även att samspela med dem. Är det befintliga politiska systemet och dess partier villiga att förändras? Är de beredda att verkligen lyssna fullt ut? Jag anser att det är här vi har den viktiga frågan för framtiden: Gammalt och nytt måste mötas och i varje möte är viktigt att lyssna. Både gammalt och nytt kan lära mycket av varandra. Det är i det mötet vi skapar utveckling.

onsdag 15 juli 2009

Hemtenta i Digitala kulturer...

Ja, nu är det äntligen dags...
...för hemtenta i kursen "Ungas kultur i ett digitalt medialandskap". Det är högskolan i Halmstad som ger den kursen och den har varit väldigt intressant. Lite rörigt upplägg kanske, men med ett mycket givande innehåll. Men som sagt, nu är det dags att ta tag i hemtentan. Den ska vara klar innan fredag lunch. Jag hör av mig med fler tankar efteråt!

-Ha det skönt i solen!

söndag 12 juli 2009

Var diskuterar unga politiska frågor idag?

Unga idag beskylls ofta för att vara mindre engagerade, speciellt politiskt. De röstar inte lika mycket och söker sig inte till politiska ungdomsförbund. Men är det verkligen sant att de inte är engagerade? Eller sker diskussionen och engagemanget på annat sätt och på annan plats? Hur bildar egentligen unga sig en uppfattning om saker och ting idag. Troligen via diskussioner, så som man alltid har gjort. Men vad diskuterar de, och var? Vilka ämnen engagerar? Och hur?
Säkerligen diskuteras mycket viktigt på MSN, via bloggar på Facebook och på speciella sidor för riktade intressen. Men hur fungerar det ihop med det etablerade politiska systemet? Kan de två mötas?

måndag 6 juli 2009

Stämplad för livet?

Ungas experimenterande online, vilka följder ger det?

Att skriva, eller inte skriva. Det är frågan... Och det har kanske varit frågan ganska länge... Vi är många som har funnit nöje och nytt i att skriva. Vi har skrivit uppsatser. Via berättelser, sagor och kanske dagböcker har vi bearbetat det som händer. Vi har utforskat tankar och funderingar. När vi har skrivit har det kanske blivit klarare för oss själva. Och vi har kunnat gå tillbaka och se hur vi tänkte förut. På det sättet har vi förhoppningsvis sett fler sidor av oss själva och det vi funderar på. Vi har utvecklats och kan t.o.m. följa vår egen utveckling. Rent konkret.

Hm, och nu gör vi samma sak precis här. På bloggen. Vi skriver om det som sker, om nyheter och om tankar. Nu med den skillanden att det sker publikt. Och vi har möjlighet att läsa andras tankar. Att fundera tillsammans, att kommenter, att följa både vår egen och andras utveckling.
Det är något nytt, men också något ganska gammalt. Att utforska sin identitet och prova sig fram.

Vad blir då skillnaden? Om unga idag provar sig fram på webben och på bloggen, då finns det väl kvar? En del av utvecklingen som alltid ligger kvar. Ibland vill vi väl ändå bara glömma och gå vidare? Eller? Det kanske är bra att allt kan synas? Och om hela min utveckling kan synas, påverkar det då min utveckling? Vem blir jag då som vuxen? Finns det ett behov att få "gå vidare" att "börja om" med ett tomt blad? Kommer den möjligheten att alls finnas framöver? Kanske måste jag ännu mer stå till svars för mina handlingar, vilket borde ge ansvarstagande vuxna???....

Från en trött filosof till en annan...;-)

torsdag 14 maj 2009

Hur samlar vi vårt kunnande?

Många är vi som försöker utveckla skolans vardag. Vi provar oss fram, funderar och diskuterar. Ibland fungerar det bra och ibland lär vi oss något helt annat än vi tänkt. En del väljer att vara i frontlinjen och provar mycket själv, andra vill gärna lära av någon annan. En del springer fortare i utvecklingsloppet än andra. Hur undviker vi då att alla uppfinner hjulet på nytt? Hur sprider vi alla lysande exempel? Hur kan vi lära av varandra? Hur samlar vi vår kunnande, så att vi kan utveckla det gemensamma kunnandet?

onsdag 13 maj 2009

Vad behöver föräldrar idag?

Föräldrar idag har mycket på sitt schema. Många vill hinna mycket, både för sig själva och för sina barn. Samtidigt lär sig deras barn saker utan deras medhjälp, ofta både om nytta, nöje och samspel på nätet. Hur ska föräldrarna då hinna med?
-Hur ska de veta VAD de behöver kunna?
-Hur ska de hinna fundera kring HUR de ska agera som kloka föräldrar?
-NÄR ska de kunna lära sig?
Föräldrarollen innebär att ta ansvar, att lyssna, att diskutera och hjälpa. Mycket likt en guide. Hur ska vi hjälpa föräldrar att bli en bra guide till sina barn?

torsdag 23 april 2009

Hur ger vi lärare det de behöver?

Skolverket skriver i en ny rapport att "Hälften av alla lärare vill få bättre kunskaper i att använda IT som pedagogiskt verktyg." och att alla pedagoger i undersökningen efterlyser kompetensutveckling inom IT, då främst grundläggande datorkunskaper och informationssökning.
Det är tydlig information. De behöver detta för att kunna utföra sitt arbete. Så att de kan stödja elevernas läarnde. Så att eleverna kan lära sig det de behöver. Så att morgondagens vuxna blir delaktiga i morgondagens samhälle.
Det är allvarliga signaler. Samtidigt ger det en tydlig utpekning av den riktning vi måste ta. men hur tar vi oss dit? Har vi råd i dagens samhälle att satsa på ett framgångsrikt Sverige?

torsdag 16 april 2009

Twitter i undervisningen?

Per Falk föreläser om Twitter i undervisningen och som lärar-nytta. har inte riktigt förstått nyttan av Twitter förut, men måste verkligen prova det nu. Som nyttokanal kanske det verkligen är något? Någon med andra erfarenheter?

onsdag 15 april 2009

Hur håller man koll på ungdomskulturen?

Jo, jag vet... Lev nära ungdomarna, med allt vad det innebär, ha stora öron osv. Det är bra vägar tror jag. Ändå kommer vi tröstlöst att hamna på efterkälken. Så fort vi läs oss något, skapas något nytt. Nya ord dyker upp, nya uttryck, andra sätt att skriva och nästan helt nya språk. Samtidigt ska vi guida och vara kloka vuxna mitt i allt detta. Jo, att vara en god medmänniska räcker långt, men sen då? Vilka ord och uttryck accepterar jag hos mina elever? Vad är ett schysst sätt att uttrycka sig? Och kanske inte minst: Vilka uttryckssätt måste både jag och mina elever lära oss? Att ständigt befinna sig i närkontalt tar tid. Vem har tillräckligt med sådan tid? Kanse finns det genvägar? Jag hoppas det...

tisdag 14 april 2009

Kontakt via bloggen

Nu fick jag ett napp. Från Nacka. De verkar ha massor med spännande på gång där. Saker att studera för en blivande IT-pedagog...;-)
Kika gärna in på deras spännande sida som även länkar vidare till en massa händelser.
Häftigt att få en så matnyttig direktkontakt via min blogg. Helt klart en ny upplevelse!

måndag 13 april 2009

Dags för examensarbete!!

Slutet på min lärarutbildning närmar sig och höst ska jag skriva ett examensarbete. Självklart vill jag att det ska handla om IT och lärande, men vad??? Det är ju ett väldigt brett fält och man kan se det ur många vinklar, pedagogiska mål, utmaningar och från olika roller. Det vore roligt att göra någon undersökning som någon faktiskt har nytta av. Och jag ska bli lärare från förskola upp till sexan. Hm. Vad gör man? Var letar man? Bloggandet? Twitter? Trageton? Pedagogiska modeller? Jag har idétorka!! All idéer mottas mycket tacksamt!

fredag 13 mars 2009

Filmer för diskussion

Ojj vad "Flod" är bra! Alltså att kika på AV-media direkt på webben. Dels är det så enkelt att i förväg kika igenom vilka filmer som passar oss, och dels slipper man allt postande, förseningsavgifter och annat. Hoppas att varje klassrum snart kan ha tillgång till att visa detta också. Tydligen ska "vanliga" media inte finnas kvar fr.o.m. 2010, och det är ju inte långt kvar...

En speciellt bra film hittade jag, om det här med att publicera bilder på nätet. Den heter "Enter: Ingen återvändo" och riktar sig främst till år 4-6. Jag tror dock att det kan funka fint för ca år 3-9. Den handlar om ett fall som de lätt kan relatera till, och jag tror filmen kan skapa mycket nyttiga diskussioner. Något att börja ett tema med!!

tisdag 17 februari 2009

Övningar för säkerhet online

Hej på er!
Jag råkade på det här mycket intressanta reportaget på Teachers TV, där de bland annat visar rent praktiskt hur man kan arbeta med IT-säkerhet tillsammans med eleverna. Men hjälp av gemensamma diskussioner och ett verkligt "aha-experiment" väcker de elevers nyfikenhet och tankar. Kika gärna in där och tyck till! Någon som har erfarenhet av något liknande?

fredag 23 januari 2009

Demokratiutbilning IRL

Skolans demokratiuppdrag är tydligt. Det är kanske skolan viktigaste uppgift. Då kan man fråga sig var denna demokratiska debatt sker idag? En del av den sker i alla fall "on line". Vi kan alla uttrycka våra åsikter och debatter i olika forum, vi kan blogga och publicera egna artiklar, likväl som vi kan kommentera artiklar av andra. De viktiga offentliga debatterna är kanske tom de som förs online? Demokratins viktigaste plats idag är kanske Internet. Är demokratins "Real Life" webben?

I skolan har man historisk arbetat med klassråd och elevråd. Dessa har kanske utgjort grunden i demokratiarbetet, och gör det säkert än i dag. Samtidigt pågår välden "utanför" inte speciellt långt bort. Elever har idag oftast inte så lång till en Internetansluten dator. Det gör att de har en gratis möjlighet att delta i den verkliga debatten, den verkliga demokratin. Vi måste ta den chansen och låta eleverna delta i demokratin In Real Life, "IRL", d.v.s. på nätet.

-Demokratiutbildningen flyttas till webben: IRL!

onsdag 14 januari 2009

Windows Live - Samarbete

Live Writer är ett trevligt verktyg! Jag valde det som tillägg när jag installerade Messenger version 2009. Med detta "Live-paket" valde jag också att installera Windows Live Mail, som samlar all min mail på ett ställe, samt möjlighet att samarbeta online med Office. Det senare har jag saknat länge, eftersom det redan finns många nadra produkter för detta: Google Docs, ThinkFree, Zoho m.fl. Kul att nu se det även i den mest etablerade programsviten. Via Live får man en arbetsyta online, där man kan dela dokument med andra.
Både klokt och säkert nödvändigt av Microsoft att haka på detta tåg. Det gör säkert också att fler kommer att använda dessa funktioner, och vi kan skapa ännu mer samarbete, och därmed lärande. -Spännande!

Värt att notera kan också vara att man i själva verktygen börjat lägga in kopplingar till communitys, forum och bloggar kring just det verktyget. Här är t.ex. hjälpmenyn i Live Writer:
söndag 11 januari 2009

Testar: Windows Live Writer

Hm, ja det här skriver jag i nya Windows Live Writer, från jaaa Windows Live. ;-) Från det här verktyget kan man tydligen publicera till sin blogg. Vad det nu ska vara bra för. Jag tänkte testa för att se det! –Vi hörs om resultatet!

Ojj, jag det verkar riktigt trevligt! Man kan förhandsgranska och editera i HTML om man vill. Och sen är det ett ganska trevligt gränssnitt att skriva i. När man skriver ser det redan då ut ganska likt själva blogginlägget. Och det finns lite “Word-lika” funktioner som gör att man känner sig hemma. Vi får väl se om det blir mitt verktyg framöver…?

LiveWriter

tisdag 6 januari 2009

BBW - The Big Bad Word

Vad är egentligen webben? Och vad är vår uppgift som föräldrar? Om webben är världen, är det då vår uppgift att skydda våra barn från världen? Eller att lära dem hantera världen? Kanske t.o.m. bli medskapar i världen?

Mer IT och öppnare klimat - 4 toppenråd!

Jag gillar verkligen dessa råd för skolan av Mark Pesce och som KK-stiftelsen och Stefan Pålsson framhåller:

1. Dokumentera lektioner och gör dem tillgängliga.

2. Dela allt med omvärlden! Det stärker egenvädet och ökar intresset för er verksamhet.

3. Öppna upp allt! Filter och spärrar motverkar sitt syfte.

4. Allt ska kopplas samman! Det måste vara enkelt för de studerande att ta kontakt med läraren för att ställa frågor och be om hjälp. Och det måste vara lika enkelt för de studerande att kommunicera med varandra över nätet, för att samarbeta och lära tillsammans.

Råden passar väl toppen, både inom skola och högskola. Visst finns det fler aspekter att ta hänsyn till, men dessa fyra råd är en toppen grund om vi vill komma framåt, tillsammans.

måndag 5 januari 2009

Gratis hemsida enkelt

Jag bara måååste rekommendera ett toppen verktyg för att t.ex. låta elever enkelt skapa en hemsida: Weebly. Visst, det kan inte precis allt, men det är enkelt att föstå och komma igång med, det är gratis och hostning ingår. Lite som en blogg, men ändå med mer mjöligheter.

torsdag 1 januari 2009

Flygande lyktor...

Till alla som undrar: Japp, det gick finemang! ;-)
Det var inte så svårt att skica iväg lanternorna, men vi hade ändå god hjälp av att ha kikat på några videos. Man måste visst hålla i dem i ca en minut efter det att man tänt dem, så att de blir ordentligt fulla med varmluft innan man släpper dem. Så det tar en stund att få iväg varje lanterna. Men det var betydligt lugnare, trevligare och vackrare än alla fyrverkeripjäser som annars smattrar runt om kring oss... -Det blir en repris nästa år!