fredag 17 juli 2009

Hemtentan klar...

Hej igen!

Nu är hemtentan klar. Förra inlägget var faktiskt ett utdrag ur den. Det har varit en MYCKET intressant kurs, med mycket intressant och aktuell litteratur. Speciellt vill jag tipsa om:
  • Buckingham, Youth, Identity, and digital media.
  • Jenkins, Convergence culture - where old and new media collide.
  • Loader, Young citizens in the digital age: political engagement, young people, and new media.
  • Taylor, Pushing the Borders: Player Participation and Game Culture.

-Trevlig sommarläsning! ;-) Mvh L8

Är demokratin i farozonen?

Valdeltagandet sjunker och ungdomar väljer allt mer sällan att aktiver sig i politiska partier. Vi har ett akut demokratiskt problem. Unga idag verkar mest bekymra sig kring sin egen person och deltar t.ex. inte så mycket i frivilligarbete. Med bland annat TV:ns hjälp har vi blivit passiviserade åskådare till vår egen verklighet.

Ett annat sätt att se på saken är att konstatera att nya media förändrar sociala samspel i grunden. Villkoren för deltagande förändras. Både informationsflödet och t.ex. mobiliteten ökar. Unga samspelar på många sätt samtidigt idag. På webben kan unga idag både forma sina politiska åsikter och t.ex. få terapi-liknande självhjälp. De diskuterar många olika ämnen som kan betraktas som politiska, t.ex. miljö, upphovsrätt och globala konflikter. Om vi väljer detta synsätt kan vi istället betrakta unga som förgrundsfigurer och aktiva skapare av en ny sorts demokrati.

Antingen kan man se ett minskande intresse av frivilligarbete på de traditionella arenor­na, eller så kan man välja att se allt det arbete som läggs ner helt ideellt på nätet och bara för att hjälpa varandra. Det skapas gratis program, forum med problem och lösningar, instruk­tio­ner och tips både via filmer och via annat medium. Folk delar mycket och hjälper varandra som aldrig förr. Om vi väljer att se det.

Visst är det vikande valdeltagandet ett problem. Ett stort demokratiskt problem. Sen är frågan vad man bör göra åt det. Via webben är ungas diskussioner synliga på ett helt nytt sätt. Vi får en chans att följa de ungas samspel inifrån och kan därför välja att se dem och även att samspela med dem. Är det befintliga politiska systemet och dess partier villiga att förändras? Är de beredda att verkligen lyssna fullt ut? Jag anser att det är här vi har den viktiga frågan för framtiden: Gammalt och nytt måste mötas och i varje möte är viktigt att lyssna. Både gammalt och nytt kan lära mycket av varandra. Det är i det mötet vi skapar utveckling.

onsdag 15 juli 2009

Hemtenta i Digitala kulturer...

Ja, nu är det äntligen dags...
...för hemtenta i kursen "Ungas kultur i ett digitalt medialandskap". Det är högskolan i Halmstad som ger den kursen och den har varit väldigt intressant. Lite rörigt upplägg kanske, men med ett mycket givande innehåll. Men som sagt, nu är det dags att ta tag i hemtentan. Den ska vara klar innan fredag lunch. Jag hör av mig med fler tankar efteråt!

-Ha det skönt i solen!

söndag 12 juli 2009

Var diskuterar unga politiska frågor idag?

Unga idag beskylls ofta för att vara mindre engagerade, speciellt politiskt. De röstar inte lika mycket och söker sig inte till politiska ungdomsförbund. Men är det verkligen sant att de inte är engagerade? Eller sker diskussionen och engagemanget på annat sätt och på annan plats? Hur bildar egentligen unga sig en uppfattning om saker och ting idag. Troligen via diskussioner, så som man alltid har gjort. Men vad diskuterar de, och var? Vilka ämnen engagerar? Och hur?
Säkerligen diskuteras mycket viktigt på MSN, via bloggar på Facebook och på speciella sidor för riktade intressen. Men hur fungerar det ihop med det etablerade politiska systemet? Kan de två mötas?

måndag 6 juli 2009

Stämplad för livet?

Ungas experimenterande online, vilka följder ger det?

Att skriva, eller inte skriva. Det är frågan... Och det har kanske varit frågan ganska länge... Vi är många som har funnit nöje och nytt i att skriva. Vi har skrivit uppsatser. Via berättelser, sagor och kanske dagböcker har vi bearbetat det som händer. Vi har utforskat tankar och funderingar. När vi har skrivit har det kanske blivit klarare för oss själva. Och vi har kunnat gå tillbaka och se hur vi tänkte förut. På det sättet har vi förhoppningsvis sett fler sidor av oss själva och det vi funderar på. Vi har utvecklats och kan t.o.m. följa vår egen utveckling. Rent konkret.

Hm, och nu gör vi samma sak precis här. På bloggen. Vi skriver om det som sker, om nyheter och om tankar. Nu med den skillanden att det sker publikt. Och vi har möjlighet att läsa andras tankar. Att fundera tillsammans, att kommenter, att följa både vår egen och andras utveckling.
Det är något nytt, men också något ganska gammalt. Att utforska sin identitet och prova sig fram.

Vad blir då skillnaden? Om unga idag provar sig fram på webben och på bloggen, då finns det väl kvar? En del av utvecklingen som alltid ligger kvar. Ibland vill vi väl ändå bara glömma och gå vidare? Eller? Det kanske är bra att allt kan synas? Och om hela min utveckling kan synas, påverkar det då min utveckling? Vem blir jag då som vuxen? Finns det ett behov att få "gå vidare" att "börja om" med ett tomt blad? Kommer den möjligheten att alls finnas framöver? Kanske måste jag ännu mer stå till svars för mina handlingar, vilket borde ge ansvarstagande vuxna???....

Från en trött filosof till en annan...;-)