söndag 26 december 2010

Låt eleverna bli medskapare online

Tidigare använde vi webben för att söka information. Det är fortfarande viktigt. Samtidigt förändrar den sociala öppna webben vårt sätt att vara. Vi kommunicerar som aldrig förr. Smarta applikationer ger oss precis rätt info vid rätt tillfälle, och numera även på rätt plats. Dessutom blir webben allt mer en plats där vi alla skapar. Det är lätt att hitta verktyg för att skapa hemsidor, bloggar och wikis. Måste inte då våra elever lära sig att hantera det?

I takt med att informationsflödet ökar och förändras, blir källkritik ett allt viktigare ämne: Hur kan man förhålla sig till olika typer av information?

Låt därför de unga lära sig att skapa tillsammans online. När de skapar tillsammans får de en relation till det som de skapar: De börjar resonera kring författare och innehåll.

Visst finns det pedagogiska och praktiska problem att lösa. Men vågar vi vänta? Vad händer med de som hamnar utanför?

onsdag 29 september 2010

Lärande på nätet

-Vad behöver skolan lära de unga om sociala media? Hur?
-Vad lär sig unga genom att umgås på nätet?
-Lär de vissa saker t.o.m. bättre på nätet än i klassrummet?
-Är nätet mer demokratiskt, så att de lär detta bättre där?
-Vad lär de om etik och moral?

Det är några av sakerna som jag är väldigt nyfiken på. Därför har jag nu övergivit detta med SmartBoards för att istället rikta min C-uppsats mot sociala media och elevers lärande.

Fn känns det hela lite osäkert: Vad är min fråga? Hur ska jag gå tillväga? Vilka metoder passar mitt syfte? Jag börjar iaf nu med att leta litteratur och avhandlingar. Det är svårt att hitta rätt ord att söka på, men det är bara att prova sig fram.

Diva: Here I come! ;-)

lördag 11 september 2010

Det ljusnar

Ja, nu verkar det ljusna lite när det gäller datorinköp. Riktigt härligt om/när det blir av! Vi ska främst byta ut gamla datorer, men det känns ändå som ett stort steg framåt!! Och får bi också in en del fasta projektorer tror jag att IT- användningen mitt i klassrummet och mitt i pedagogiken kommer att ta stora kliv framåt! Det ska bli spännande att få chans att hjälpa och stötta pedagogerna till utveckling! Tänk bara att kunna öppna klassrummet mot omvärlden. Och därmed kunna samverka med omvärlden. På riktigt! BlogBooster-The most productive way for mobile blogging. BlogBooster is a multi-service blog editor for iPhone, Android, WebOs and your desktop

onsdag 1 september 2010

Uppsatsstart

Jo, jag vet att jag skrivit två uppsatser förut, men...
Denna nya är i pedagogik och på 30 hp. Och jag skriver självklart vidare inom IT-pedagogik. Det ska bli spännande! Vi var 6 st på uppropet, med vitt skilda ämnen. Tänk så brett spektrat pedagogik kan vara. Hur bemöts barn när föräldrarna blir sjuka? Hur kan bedömning fungera på en folkhögskola? Och tillför eg. SmartBorad något i undervisningen? Förändrar dem samspelet mellan lärare och elev? Hur? Ja, det sista handlar så klart om min egen uppsats...

Nu ska jag alltså börja söka relevanta avhandlingar, samt hitta några skolor att besöka för observation och intervju. Alla tips emottages tacksamt! ;-)

-Ha en härlig IT-pedagogisk vardag!

onsdag 11 augusti 2010

IT-pedagogik utan datorer?

Nja fullt så illa är det inte. Även om det känns så ibland. I många yrken har man idag varsin kontorsdator. För att man behöver det. Våra lärare behöver det, men har det inte. De är ca 10 per dator. Det räcker inte för det vanliga kontorsgörat. Hur ska det då räcka till IT-pedagogisk utveckling?

Eleverna har 2-3 datorer per klass i bästa fall. Datorer som till stor del är mycket gamla och sega. Datorer är en del av vardagslivet utanför skolans väggar, men blir något extra och exklusivt inom väggarna. Ska inte skolan vara en del av samhället, och då även IT-samhället? Ska inte skolan driva utvecklingen istället för att stå vid sidan av? Hur vill vi ha det?

Vi behöver satsningar här och nu. BlogBooster-The most productive way for mobile blogging. BlogBooster is a multi-service blog editor for iPhone, Android, WebOs and your desktop

söndag 8 augusti 2010

En mjukstart

Då har äntligen terminen börjat. Ja, för mig rektor och för några till. Våra lärare kommer först på onsdag eller torsdag. Åsså eleverna om två veckor. Det är skönt att mjukstarta. Då hinner jag uppdatera hemsidan med ny organisation och även förbereda nya intranätet, så att det ska bli lätt att hitta i. Jag hoppas mycket på det nya intranätet. Vi har just sytt in en alldeles ny SharePoint-lösning på vår kommun, så det nya intranätet kan redan massor. Och det finns möjlighet till mycket mer. Men det är vi själva som måste forma det....

Sociala webben ställer nya krav på skolan. Vi behöver både utbilda eleverna i det för framtiden och lära dem hantera det idag. Det är en väldigt spännande utmaning. Själv ska jag utbilda lärare i bl.a. Facebook och Bilddagboken. Det ska bli mycket spännande. Hur tar de emot det? Kan vi göra något spännande pedagogiskt av det tillsammans? Ja hoppas... BlogBooster-The most productive way for mobile blogging. BlogBooster is a multi-service blog editor for iPhone, Android, WebOs and your desktop

måndag 28 juni 2010

IT-pedagogik i allt

Vad behöver våra unga kunna nu och i framtiden? Svaren påverkar vad lärare behöver kunna både idag och imorgon. För det första tror jag att lärare måste förstå de ungas värld. Det behöver de både för att kunna stödja och inspirera. Men sedan behöver lärare också integrera IT-pedagogiken i det mesta de gör.

När vi håller på med litteratur och läser Harry Potter. Då kan vi både läsa böckerna, resonera om uppbyggnad mm, men även diskutera litteraturen med andra utanför klassen.

När elever skapar musik, finns idag många program till hjälp. Du behöver inte skapa allt från början själv längre. Och sedan kan du direkt visa upp ditt verk. Vilken stolthet!

När vi diskuterar relationer och hur vi är mot varandra, kommer nätet in som en naturlig del.

När multiplikationstabellen ska gnuggas använder vi roliga spel för det, för de som vill.

Uppsatser skrivs inte längre på papper. Istället kan jag enkelt redigera om och om igen, för att utveckla mitt skrivande.

I en allt mer integrerad och öppen värld, kan vi dela med oss, och ta hjälp av andra på ett enkelt och säkert sätt. Men då behöver lärare ha fått prova på det!

fredag 18 juni 2010

En egen reporter - Alla borde ha en

Offentlig verksamhet, behöver den bli mer offentlig? Webbreportrar kan skapa filmer och reportage ur den vardagliga verksamheten. Eller så kan varje tjänsteman själv skriva om sin egen verksamhet. Men hur mycket och till vilket pris?

På webben kan vi alla nu enkelt visa upp vad vi gör. Många har också visat intresse av att visa sin verksamhet. Det gäller både privatpersoner, företag och offentlig förvaltning. Offentliga verksamheter har kanske närmast en skyldighet att visa vad man gör. Hittills har man så smått börjat vänja sig vid det och visar t.ex. vanligen upp olika beslutsdokument. Skriftligt. Det ger en viss form av insyn. Många verksamheter visar även upp mer om sin verksamhet. Den kanske beskrivs kortfattat i både ord och bild. Samtidigt ger även denna information naturligtvis en begränsad insyn.

Mycket bra insyn skulle vi få med ständig kameraövervakning, av alla inom verksamheten, alltid. Men det är kanske inget någon eftersträvar? Men ändå väcks tankar: Bör den vardagliga verksamheten visas upp mer än vi gör idag? Hur i så fall? Med webbreportrar som dokumenterar och synliggör verksamheter? Hur mycket och hur många? Eller är det varje tjänstemans uppgift att själv sköta sina egna reportage? Bör vi i så fall ställa krav på det? Tar det då tid från annan kärnverksamhet? Måste det få göra det? Vad är offentlighetens pris? Hur mycket vill vi veta? Vad får det kosta? Troligen kommer kravet på offentlighet att öka i och med att insynen i verksamheter generellt ökar. Samtidigt behöver vi främst ha tid till kärnverksamheten. Hur klarar vi den balansen?


torsdag 17 juni 2010

Lärare vet vad de behöver

Jaha, då var en uppsats till klar. Denna gång har jag kikat på vad lärare behöver när det gäller IT i undervisningen idag och i morgon. Jag har intervjuat tre lärare och tre rektorer, för att se även om deras bilder är samstämmiga. Det var de. De är överens. Och de vet.

Lärare idag behöver:
  • Fler datorer
  • Inspiration utifrån olika källor
  • Konkreta undervisningsexempel
  • Utbildning i källkritik
  • Utbildning i etik på nätet
  • Kunskap kring att sålla och sortera information
  • Kunskaper i Office-paketet
  • Mod att prova sig fram
Men även: Krav från ledningen och utvecklande samtal.

Solklart och entydigt. Alla verkar överens. Men varför saknar många detta idag? Och hur ska vi kunna utveckla det? Jag tror att skolledningen här har ett stort ansvar för att skapa en samstämmighet och en inriktning. Frågan är bara vilken hjälp och stöttning skolledare behöver i detta arbete? Det blir väl min nästa studie....;-)

torsdag 21 januari 2010

Kan du verkligen vara min lärare?

-Kan du förbereda mig för min framtid?
-Hjälpa mig att navigera och vara säkert på Internet?

Detta undrar en rar och klok grabb i den här filmen. Se, le och begrunda...;-)

onsdag 20 januari 2010

Vilka möjligheter!

Se vilka möjligheter som en lärare i Nya Zeeland skapar tillsammans med sina lågstadieelever! Ändå har de "bara" tillgång till tre datorer plus en interaktiv whiteboard...
Kanske något att plocka några godbitar från?

Utbilda eleverna för framtiden - Inte för det som var

Ojj, detta var en klok sång: I sången "I need my teachers to learn" uppmanar Kevin Honeycutt alla lärare att "hänga med" och låta elever lära för framtiden, inte för det som var. Hm. Lärare måste lära. Hm. Tänkvärt.

Kids are changing, any fool can tell,
and the ways you teaching have to change as well.
You might not like it, cause we grow up fast,
but prepare us for the future, not your past.
There's not one minute to burn.
I need my teachers to learn.

Tack Lotta L för tipset!

tisdag 12 januari 2010

IT-samverkan på Facebook?

Nu finns en ny grupp på Facebook. En öppen grupp för oss IT-pedagoger, där vi kan diskutera och samverka oss fram till skolutveckling. Bloggtips? Länktips?

Nytt inlägg: Hur skapas utveckling inom skolan? ...För mer mogen IT-pedagogik...? Gemensamma diskussioner inifrån, eller tar det för lång tid?

måndag 11 januari 2010

Opponering och kontakt med Trageton själv!

Nu har min uppsats äntligen varit uppe för opponering! Det gick verkligen jättebra. Det är roligt att andra verkligen har satt sig in i mitt arbete och vill utveckla det. Nu kan det bara bli ännu bättre! Dessutom hände något extra spännande: Trageton själv sökte upp mig! Kul tyckte jag, och han funderade vidare om hur valet av metod går till, samt hur vi kan påverka valet framöver.

Ja, det kan man fundera en stund på:
Hur moderniserar vi och skolan och utvecklar den på ett tryggt och bra sätt? Utveckling i samspel mellan nytt och gammalt. Utmana med nyheter samtidigt som vi tar tillvara erfarenheter... Inspirera, fundera, diskutera, relatera, integrera, med mera...;-)