måndag 28 juni 2010

IT-pedagogik i allt

Vad behöver våra unga kunna nu och i framtiden? Svaren påverkar vad lärare behöver kunna både idag och imorgon. För det första tror jag att lärare måste förstå de ungas värld. Det behöver de både för att kunna stödja och inspirera. Men sedan behöver lärare också integrera IT-pedagogiken i det mesta de gör.

När vi håller på med litteratur och läser Harry Potter. Då kan vi både läsa böckerna, resonera om uppbyggnad mm, men även diskutera litteraturen med andra utanför klassen.

När elever skapar musik, finns idag många program till hjälp. Du behöver inte skapa allt från början själv längre. Och sedan kan du direkt visa upp ditt verk. Vilken stolthet!

När vi diskuterar relationer och hur vi är mot varandra, kommer nätet in som en naturlig del.

När multiplikationstabellen ska gnuggas använder vi roliga spel för det, för de som vill.

Uppsatser skrivs inte längre på papper. Istället kan jag enkelt redigera om och om igen, för att utveckla mitt skrivande.

I en allt mer integrerad och öppen värld, kan vi dela med oss, och ta hjälp av andra på ett enkelt och säkert sätt. Men då behöver lärare ha fått prova på det!

fredag 18 juni 2010

En egen reporter - Alla borde ha en

Offentlig verksamhet, behöver den bli mer offentlig? Webbreportrar kan skapa filmer och reportage ur den vardagliga verksamheten. Eller så kan varje tjänsteman själv skriva om sin egen verksamhet. Men hur mycket och till vilket pris?

På webben kan vi alla nu enkelt visa upp vad vi gör. Många har också visat intresse av att visa sin verksamhet. Det gäller både privatpersoner, företag och offentlig förvaltning. Offentliga verksamheter har kanske närmast en skyldighet att visa vad man gör. Hittills har man så smått börjat vänja sig vid det och visar t.ex. vanligen upp olika beslutsdokument. Skriftligt. Det ger en viss form av insyn. Många verksamheter visar även upp mer om sin verksamhet. Den kanske beskrivs kortfattat i både ord och bild. Samtidigt ger även denna information naturligtvis en begränsad insyn.

Mycket bra insyn skulle vi få med ständig kameraövervakning, av alla inom verksamheten, alltid. Men det är kanske inget någon eftersträvar? Men ändå väcks tankar: Bör den vardagliga verksamheten visas upp mer än vi gör idag? Hur i så fall? Med webbreportrar som dokumenterar och synliggör verksamheter? Hur mycket och hur många? Eller är det varje tjänstemans uppgift att själv sköta sina egna reportage? Bör vi i så fall ställa krav på det? Tar det då tid från annan kärnverksamhet? Måste det få göra det? Vad är offentlighetens pris? Hur mycket vill vi veta? Vad får det kosta? Troligen kommer kravet på offentlighet att öka i och med att insynen i verksamheter generellt ökar. Samtidigt behöver vi främst ha tid till kärnverksamheten. Hur klarar vi den balansen?


torsdag 17 juni 2010

Lärare vet vad de behöver

Jaha, då var en uppsats till klar. Denna gång har jag kikat på vad lärare behöver när det gäller IT i undervisningen idag och i morgon. Jag har intervjuat tre lärare och tre rektorer, för att se även om deras bilder är samstämmiga. Det var de. De är överens. Och de vet.

Lärare idag behöver:
  • Fler datorer
  • Inspiration utifrån olika källor
  • Konkreta undervisningsexempel
  • Utbildning i källkritik
  • Utbildning i etik på nätet
  • Kunskap kring att sålla och sortera information
  • Kunskaper i Office-paketet
  • Mod att prova sig fram
Men även: Krav från ledningen och utvecklande samtal.

Solklart och entydigt. Alla verkar överens. Men varför saknar många detta idag? Och hur ska vi kunna utveckla det? Jag tror att skolledningen här har ett stort ansvar för att skapa en samstämmighet och en inriktning. Frågan är bara vilken hjälp och stöttning skolledare behöver i detta arbete? Det blir väl min nästa studie....;-)