söndag 26 december 2010

Låt eleverna bli medskapare online

Tidigare använde vi webben för att söka information. Det är fortfarande viktigt. Samtidigt förändrar den sociala öppna webben vårt sätt att vara. Vi kommunicerar som aldrig förr. Smarta applikationer ger oss precis rätt info vid rätt tillfälle, och numera även på rätt plats. Dessutom blir webben allt mer en plats där vi alla skapar. Det är lätt att hitta verktyg för att skapa hemsidor, bloggar och wikis. Måste inte då våra elever lära sig att hantera det?

I takt med att informationsflödet ökar och förändras, blir källkritik ett allt viktigare ämne: Hur kan man förhålla sig till olika typer av information?

Låt därför de unga lära sig att skapa tillsammans online. När de skapar tillsammans får de en relation till det som de skapar: De börjar resonera kring författare och innehåll.

Visst finns det pedagogiska och praktiska problem att lösa. Men vågar vi vänta? Vad händer med de som hamnar utanför?