onsdag 13 maj 2009

Vad behöver föräldrar idag?

Föräldrar idag har mycket på sitt schema. Många vill hinna mycket, både för sig själva och för sina barn. Samtidigt lär sig deras barn saker utan deras medhjälp, ofta både om nytta, nöje och samspel på nätet. Hur ska föräldrarna då hinna med?
-Hur ska de veta VAD de behöver kunna?
-Hur ska de hinna fundera kring HUR de ska agera som kloka föräldrar?
-NÄR ska de kunna lära sig?
Föräldrarollen innebär att ta ansvar, att lyssna, att diskutera och hjälpa. Mycket likt en guide. Hur ska vi hjälpa föräldrar att bli en bra guide till sina barn?

Inga kommentarer: