måndag 21 december 2009

Skapa kompetensutvecklingsplan

Att skapa en plan, eller att inte skapa en plan. Det är frågan...;-)
För att skapa en plan för en skolans kompetensutveckling behöver vi utgå ifrån målen. Och mål finns ju på många nivåer. Sedan finns troligen ett antal upplevda behov inom organisationen. Dessa behöver fångas upp och matchas mot målen. Men hur gör vi det bäst? Och hur behåller vi målfokuseringen? Eller är den fokuseringen kanske överskattad?

...en fundering i juletid...

Inga kommentarer: