måndag 3 november 2014

Studie om iPads 1-1

"En nyligen publicerad studie från Australien visar positiva effekter av användning av ipads i 1-1 pedagogik. Ipadsen anses i studien ge ökade möjligheter för lärande och skapar motivation..."

Läs mer;
http://www.fleischer.se/2014/11/03/ny-studie-om-ipads-i-1-1/

Inga kommentarer: