fredag 2 januari 2015

Passiv läsning hindrar utvecklingen?

Intressant tanke av Christer Hellberg.

"Varför ses den minskade passiva läsningen som ett problem? När det i själva verket handlar om en outnyttjad potential att vara en interaktiv producent och medskapare av kunskap som då även inkluderar läsning?"

Läs mer:

Inga kommentarer: