torsdag 4 september 2008

Vad behöver eleverna kunna?


Idag står det ganska vaga formuleringar om digital kompetens i våra läroplaner. Det är sedan upp till varje kommun och skola att försöka konkretisera vad det egentligen är som eleverna behöver kunna. I min kommun har man tolkat det ganska tekniskt: Man ska kunna skriva i t.ex. Word, Excel och PowerPoint (eller liknande program). Man ska kunna hantera sina filer och sin e-post. Sist med inte minst ska man kunna söka information och vara källkritisk.

Det är ju bra att kunna hantera programmen ovan. Det känns f.n. som en baskunskap, så den biten känns ganska konkret. Mna vet vad som behöver läras. Det är sedan det blir mer fundersamt: Hur lär man sig att söka? Och kanske främst; Hur lär man sig att vara källkritisk? Vad behöver man kunna för att vara källkritisk?

Sedan finns det kanske också andra saker som eleverna behöver kunna, sedan när de kommer ut i samhället? För att vara demokratiska medborgare behöver de kunna samverka i samhällets olika arenor. Troligen kommer det allt mer att ske digitalt. De behöver förstå sig på olika nätverk online. T.ex: "Vem ligger bakom?", "Hur är de uppbyggda?", men även: "Hur kan jag själv påverka och bidra?".

Mycket av detta hänger samman; Om man kan göra sin röst hörd på nätet och samverka med andra där, då vet man också en hel del om källkritik. Därför tror jag att skolan idag behöver satsa mycket på att elever både ska få publicera på webben, och uppleva verkligt lärande samverkan där.
Utdrag ur EU:s definition av digital kompetens:
"Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKTfärdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet."

Inga kommentarer: