måndag 1 september 2008

TV var enande - Är IT söndrande?


Först levde vi ganska separerade i vårt land och i vår värld. Små samhällen och byar levde ganska isolerade från varandra. Sedan började vi resa allt mer och informationsutbytet ökade. Vi lärde allt mer av varandra. Så småningom fick vi tidningar, sen radio och TV. Dessa fungerade ensande för Sverige och för hela världen. Alla fick allt mer likartad information. Från början finns inte så många olika program och inte hller så värst många nyhetstidningar. under en 30-års period har antalet TV-kanaler ökat markant. Man väljer allt mer kanal efter olika intressen. Och sedan kom internet. Med ett brus av massmediala kanaler.


Idag finns det fortfarande TV. Den är begränsad till ett visst utbut. Men idag finns också TV online. Det finns YouTube. Och massor av andra sändningar online. Både via video, radio och text. Det finns olika nätverk och det finns verktyg för att tipsa varandra och att hitta rätt. Men vi vänder oss inte alla till samma närverk, verktyg och tips. Istället väljer vi själva allt mer vad vi vill lyssna på, vilken information vi vill ta till oss. Någon vill se världsnyheter och hittar en bra kanal för det, men en annan vill bara se nyheter om klimatet, om IT eller om spelbranchen. Vi får på det sättet ett samhälle som blir mer uppdelat. Alla får inte längre samma information.


Vad kommer det att innebära? Är det alls sant? Eller kommer webben istället att förena oss alla?

2 kommentarer:

Rookie sa...

Mycket bra fråga, och väl formulerad också. Nästa fråga som jag oundvikligen ställer mig är: Och i så fall, är det positivt eller negativt med söndring? Söndring innebär diversifiering och evolution, medan ening innebär att det är enklare att sträva efter samma mål. Det är precis sånt här jag är intresserad av, mer sånt! ;)

En nördig pedagog sa...

Olikheter mot likheter, villket är bäst? Var behövs när? Ja, det var en spännande fundering. Olikheter skapar utveckling, samtidigt har vi lärt oss att uppskatta vår globala och inkluderande samhälle, där vi alla hör ihop. Förr var välden indelad hierarkiskt och geografiskt. Kommer vi nu att skapa en annan indelning? Är det utvecklande? För alla, eller för en del...?