söndag 5 oktober 2008

Ungdomar med attityder

Finns det problem i skolan idag? Är det för stökigt? Är eleverna för stökiga och röriga? Gör de inte det de blir tillsagda? Ifrågasätter de undervisningen? Metoden? Eller kanske skolan i stort? Är det inte det vi tränar dem till, att bli kritiska medborgare? Men klarar vi av att hantera det i skolan, med de resurser vi har?
Kanske är det dags att vi VERKLIGEN börjar lyssna på barn och unga, och tar fasta på deras frågor och motivatorer. De vet mycket om vad de behöver kunna i framtidens samhälle och hur de själva lär sig det bäst. Samtidigt har vi fasta mål som sätts av riskdag och regering. Kanske är det dags att bjuda in till verkligt samarbete med de unga, så att målen blir deras mål. Så att de känner att skolan är relevant för dem. Så att vi i skolan lättare kan vägleda unga till deras egen framtid!

Inga kommentarer: