måndag 3 november 2008

Vad är fusk? Finns det?

Hur sker egentligen bedömning i skolan, och kan man fuska sig till ett bättre resultat? Den gamla bilden av skolan innehåller både prov och fusklappar. Om vi testar rena faktakunskaper går det kanske att fuska, men hur blir det när vi testar förståelse istället? Går det då att fuska? Och vad är egentligen fusk? Ute i arbetslivet är det ofta en fördel om man kan ta hjälp av andra. Det är rentav något som efterfrågas som en kompetens. Man behöver lära sig vem, eller vilken källa, man ska fråga om vad, det är en kompetens. Får man då ha en hög böcker med sig in i en skrivsal? En uppkopplad dator? Går det att klara sig utan "prov"? Vill vi det? Går det då att mäta kunskap? Och går det att mäta vilken kunskap någon har, även om "allt fusk" är tillåtet?

1 kommentar:

joha88 sa...

Jättebra frågor!
Min mening är att med rätt stälda frågor kan man inte fuska och här har jag stöd av Vygotski som läroplanen bygger på. Du är inne på helt rätt spår när du siar om en framtid i arbetslivet och samarbete. Tyvärr delar inte vår skolminsiter ditt och mitt och läroplanens sätt att se på kunskap men det hindrar inte oss från att ha rätt. Öppna frågor ger svar med förståelse och vem behöver då prov. Kanske föräldrarna och skolministren men inte vi som under visar och inte eleverna heller egentligen...