tisdag 18 november 2008

En ny sorts utveckling?

Idag var jag på en mycket intressant föreläsning om IT i skolan. Det handlade mycket om vårt demokratiska uppdrag. Vi behöver se till att dagens elever ska kunna vara aktiva demokratiska medborgare i morgondagens samhälle. Det känns ju både rätt, riktigt och viktigt. Det är ett centralt uppdrag för skolan. Sedan visade föredragshållaren hur vi just nu går från en ganska central styrning, till en mycket mer nätverkade värld. Tidigare har massmedia varit just media för massorna, men skapat centralt. IT hjälper oss nu istället att nätverka på ett icke hierarkiskt sätt. Det är ett spännande perspektiv tycker jag. Och ganska nytt, historisk sett i alla fall.

Vi har gått från stenålder, via skrivkonst och tryckkonst till ett mediasamhälle. Därifrån har vi successivt gått till ett socialt IT-samhälle. Vårt samhälle utvecklas ständigt. Tidigare var tradition en norm, nu är det snarare utveckling som är normen. Det gör att utvecklingen har gått snabbare och snabbare. Ändå har vi hittills bara sett hur utveckling går till i ett ganska hierarikst samhälle.

Men var händer nu då? Vad händer med utvecklingen i en nätverkande värld? Kommer det att gå än snabbare? Kommer utvecklingen att ske med annan inriktning? Kommer den att vara mer differentierad? Skiv gärna en kommentar, så kan vi fundera tillsammans!

1 kommentar:

Peter sa...

Spännande frågor! Jag brukar tänka på vad som har hänt efter 1995 när webbläsare och mobiltelefon blev mer och mer vardag. Vi arbetar, kommunicerar och lär oss på ett helt annat sätt. Och det är ändå bara 13 år som vi pratar om. Vad kommer att hände de kommande 13 åren? En kanske inte helt vild gissning är att nanoteknik, bioteknik kommer att ge utvecklingen en ny bana.