tisdag 30 december 2008

Kan IT skapa skolutveckling?

Webben blir mer och mer social, eller vi sociala männsikor GÖR den mer social. Samtidigt ligger skolan i stora delar efter inom IT. Utöver detta får skolan en högst beränsad budget och skolutveckling blir därför inte så prioriterat.

Att skolan ligger efter både inom IT och skolutveckling låter ju inte så upplyftande. Men kan dessa två mål kanske förenas? Kan vi skapa samverkan och utveckling med HJÄLP av IT? Om vi skapar plattformar och verktyg för samarbete och skolutveckling, kan detta hjälpa till att nå båda målen.

Varför sker inte detta på bred front idag? Vari ligger hindren och svårigheterna? Är det främst en pengafråga eller ledningsfråga? Eller har det med något annat att göra? Eller är det lanske mycket på gång redan nu, som inte blir så synligt?

Inga kommentarer: