fredag 17 juli 2009

Är demokratin i farozonen?

Valdeltagandet sjunker och ungdomar väljer allt mer sällan att aktiver sig i politiska partier. Vi har ett akut demokratiskt problem. Unga idag verkar mest bekymra sig kring sin egen person och deltar t.ex. inte så mycket i frivilligarbete. Med bland annat TV:ns hjälp har vi blivit passiviserade åskådare till vår egen verklighet.

Ett annat sätt att se på saken är att konstatera att nya media förändrar sociala samspel i grunden. Villkoren för deltagande förändras. Både informationsflödet och t.ex. mobiliteten ökar. Unga samspelar på många sätt samtidigt idag. På webben kan unga idag både forma sina politiska åsikter och t.ex. få terapi-liknande självhjälp. De diskuterar många olika ämnen som kan betraktas som politiska, t.ex. miljö, upphovsrätt och globala konflikter. Om vi väljer detta synsätt kan vi istället betrakta unga som förgrundsfigurer och aktiva skapare av en ny sorts demokrati.

Antingen kan man se ett minskande intresse av frivilligarbete på de traditionella arenor­na, eller så kan man välja att se allt det arbete som läggs ner helt ideellt på nätet och bara för att hjälpa varandra. Det skapas gratis program, forum med problem och lösningar, instruk­tio­ner och tips både via filmer och via annat medium. Folk delar mycket och hjälper varandra som aldrig förr. Om vi väljer att se det.

Visst är det vikande valdeltagandet ett problem. Ett stort demokratiskt problem. Sen är frågan vad man bör göra åt det. Via webben är ungas diskussioner synliga på ett helt nytt sätt. Vi får en chans att följa de ungas samspel inifrån och kan därför välja att se dem och även att samspela med dem. Är det befintliga politiska systemet och dess partier villiga att förändras? Är de beredda att verkligen lyssna fullt ut? Jag anser att det är här vi har den viktiga frågan för framtiden: Gammalt och nytt måste mötas och i varje möte är viktigt att lyssna. Både gammalt och nytt kan lära mycket av varandra. Det är i det mötet vi skapar utveckling.

Inga kommentarer: