söndag 12 juli 2009

Var diskuterar unga politiska frågor idag?

Unga idag beskylls ofta för att vara mindre engagerade, speciellt politiskt. De röstar inte lika mycket och söker sig inte till politiska ungdomsförbund. Men är det verkligen sant att de inte är engagerade? Eller sker diskussionen och engagemanget på annat sätt och på annan plats? Hur bildar egentligen unga sig en uppfattning om saker och ting idag. Troligen via diskussioner, så som man alltid har gjort. Men vad diskuterar de, och var? Vilka ämnen engagerar? Och hur?
Säkerligen diskuteras mycket viktigt på MSN, via bloggar på Facebook och på speciella sidor för riktade intressen. Men hur fungerar det ihop med det etablerade politiska systemet? Kan de två mötas?

Inga kommentarer: