tisdag 22 september 2009

Ingen kritik mot Trageton?

Just nu håller jag på att läsa om Trageton-metoden för "skriv- och läsinlärning". Den är mycket intressant och bygger främst på elevers eget skapande, egna texter och samspelslärande. Samtidigt som metoden är intressant, vill jag hitta fler aspeketer på temat. Jag tror mig ha hört att Trageton har fått mycket kritik. Men för vad? Hm...

2 kommentarer:

tinate sa...

Trageton förordar inte internet i sin bok. Jag tror att publicering av elevernas textskapande för med sig ytterligare en dimension i deras läs- och skrivinlärning. Elevernas texter får en mottagare, eleverna får en röst, vi når utanför klassrummet, otroligt motiverande och interaktivt med kommentarer från läsare. Ta gärna del av sagor som mina elever publicerade när de gick i tvåan. http://www.2kattegatt.blogspot.com/

Sune Nordström sa...

Mona Wiklander i Sandviken har tillämpat en variant av Tragetons "Skriva sig till läsning" framgångsrikt på sin skola. Hon tillämpar inte att eleverna ska träna varje bokstav för sig utan att eleverna får helt enkelt skriva egna små berättelser om vardagsnära frågor redan från början och att dom får använda internet för att hitta bilder att illustrera sina berättelser. Kontakta Mona tycker jag så får du veta mer. Det finns att läsa om henne hos Datorn i Utbildningen och på IT för pedagoger.