torsdag 12 november 2009

Samarbete

När jag läser om Tragetons "Att skriva sig till läsning" och om teorier han stödjer sig på, stöter jag på detta med lärande i samarbete. Flera andra konstaterar att samarbete är bra för att eleverna ska utvecklas därifrån de är, få hjälp av andra för sin utveckling, men även att de starka eleverna utvecklas genom att stödja andra. Samtalet gör att de bearbetar och reflekterar över det nyss lärda. Det enda negativa jag läst är att det är svårare för läraren att hålla koll på varje individs utveckling. Den kontrollen är ju många som poängterar att den är viktig att ha. Samtidigt undrar jag, vad får priset för kontroll vara?

Inga kommentarer: