torsdag 26 november 2009

Intervjuer klara....skrivandet tar över

Ja, då var sista intervjun avklarad. Den blev via Skype, eftersom läraren var sjuk när jag var på skolan. Varför Skype? Jo, jag hittade ett tilläggsprogram så att man kan spela in samtalet. Det blir lättare att komma ihåg allt och sen att analysera det sen... Efter lite teknikbekymmer fungerade allt till slut.

Nu har jag intervjuat en rektor, fem lärare och nio elever. Observation blev det i fyra klasser. Utifrån detta ska jag nu analysera resultat, koppla det till forskningen, fundera över metodvalet, samt dess validitet och reliabilitet. Det blir en spännande resa. Rapport kommer...

Inga kommentarer: