måndag 28 juni 2010

IT-pedagogik i allt

Vad behöver våra unga kunna nu och i framtiden? Svaren påverkar vad lärare behöver kunna både idag och imorgon. För det första tror jag att lärare måste förstå de ungas värld. Det behöver de både för att kunna stödja och inspirera. Men sedan behöver lärare också integrera IT-pedagogiken i det mesta de gör.

När vi håller på med litteratur och läser Harry Potter. Då kan vi både läsa böckerna, resonera om uppbyggnad mm, men även diskutera litteraturen med andra utanför klassen.

När elever skapar musik, finns idag många program till hjälp. Du behöver inte skapa allt från början själv längre. Och sedan kan du direkt visa upp ditt verk. Vilken stolthet!

När vi diskuterar relationer och hur vi är mot varandra, kommer nätet in som en naturlig del.

När multiplikationstabellen ska gnuggas använder vi roliga spel för det, för de som vill.

Uppsatser skrivs inte längre på papper. Istället kan jag enkelt redigera om och om igen, för att utveckla mitt skrivande.

I en allt mer integrerad och öppen värld, kan vi dela med oss, och ta hjälp av andra på ett enkelt och säkert sätt. Men då behöver lärare ha fått prova på det!

Inga kommentarer: