torsdag 17 juni 2010

Lärare vet vad de behöver

Jaha, då var en uppsats till klar. Denna gång har jag kikat på vad lärare behöver när det gäller IT i undervisningen idag och i morgon. Jag har intervjuat tre lärare och tre rektorer, för att se även om deras bilder är samstämmiga. Det var de. De är överens. Och de vet.

Lärare idag behöver:
  • Fler datorer
  • Inspiration utifrån olika källor
  • Konkreta undervisningsexempel
  • Utbildning i källkritik
  • Utbildning i etik på nätet
  • Kunskap kring att sålla och sortera information
  • Kunskaper i Office-paketet
  • Mod att prova sig fram
Men även: Krav från ledningen och utvecklande samtal.

Solklart och entydigt. Alla verkar överens. Men varför saknar många detta idag? Och hur ska vi kunna utveckla det? Jag tror att skolledningen här har ett stort ansvar för att skapa en samstämmighet och en inriktning. Frågan är bara vilken hjälp och stöttning skolledare behöver i detta arbete? Det blir väl min nästa studie....;-)

1 kommentar:

Ksenia sa...

Det håller jag att mer dator och konkreta exempel behövs idag i skolan.