söndag 31 augusti 2008

Ledare ligger steget före?


En sak som jag har grubblat en del kring den senaste tiden, är det här med att ligga steget före. Som förälder och/eller som lärare vill man fungera som en guide till det barn och elever behöver lära sig. För att vara en guide behöver man kunna ämnet ganska bra. Dessutom behöver man ha funderat ut på vilket sätt någon annan kan tillägna sig det här ämnet. Det arbetssättet går att tillämpa på att kunna tala ett språk, kunna läsa och skriva, men också att umgås socialt.

Idag när utvecklingen sker så fort, vet ofta unga mer om den nya tekniken är vuxna. Vi vuxna är inte lika nyfikna och vi läs oss det nya ofta av unga istället. Ändå behöver vi väl vara någon form av guide i detta nya? Men hur gör man det? Går det att tillämpa våra gamla värderingar och arbetssätt i denna nya värld? Går det att omvandla gammalt kunnande så att det bli applicerbart i den nya världen? Är det ens lämpligt?

Många värderingar går säkert att avända ganska rakt av. När det gäller etik och moral kan det handla om: "Man ska vara juste mot sina kompisar.", "Mobbning är inte OK.", "Prata inte med vem som helst om vad som helst." osv. När det gäller att lära sig att skriva berättelser eller meddelanden, kan troligen gamla arbetsmodeller användas även i nya media. Men finns det inte ny kunskap som dagens föräldrar och lärare saknar? Och hur ska vi i så fall kunna guida dagens unga?

1 kommentar:

joha88 sa...

Genom att vara med och lyssna och vara nyfikna, frågvisa tilsammans kan iv lära för framtiden