tisdag 6 januari 2009

Mer IT och öppnare klimat - 4 toppenråd!

Jag gillar verkligen dessa råd för skolan av Mark Pesce och som KK-stiftelsen och Stefan Pålsson framhåller:

1. Dokumentera lektioner och gör dem tillgängliga.

2. Dela allt med omvärlden! Det stärker egenvädet och ökar intresset för er verksamhet.

3. Öppna upp allt! Filter och spärrar motverkar sitt syfte.

4. Allt ska kopplas samman! Det måste vara enkelt för de studerande att ta kontakt med läraren för att ställa frågor och be om hjälp. Och det måste vara lika enkelt för de studerande att kommunicera med varandra över nätet, för att samarbeta och lära tillsammans.

Råden passar väl toppen, både inom skola och högskola. Visst finns det fler aspekter att ta hänsyn till, men dessa fyra råd är en toppen grund om vi vill komma framåt, tillsammans.

Inga kommentarer: