torsdag 23 oktober 2014

Börja koda med eleverna - en början

Karin Nygårds har gjort en kortfattad guide till code.org - eller kanske rättare sagt en inspiration till att börja! ;-)

"Även om du som lärare inte kan något om kod, så finns det utmärkta resurser att använda, så att dina elever får en introduktion till ämnet."

-MYCKET nöje! 


Hon är även med och tar fram en spännande sida "Teacherhack", om hur läroplanen kan motivera till kodande i skolan: 

Inga kommentarer: