fredag 29 augusti 2008

Behöver vi läroböcker?


I dagens skola tar vi lärare ofta utgångspunkt från olika läromedel i form av böcker. Troligen gör vi det för att det känns bekvämt. De är genomtänkta och tillrättalagda. Därför blir det tryggt. Det är också accepterat och normalt. Men är det verkligen optimalt?

Vad skulle hända om vi istället tog utgångpunkten från datorn och webb 2.0? Det är lätt att se begränsningarna i detta tänkande: "Vi har inte datorer till alla elever.", "Jag som lärare är inte mogen att ta det steget.", "Jag behöver utbildning." osv. Men varför inte vända på det och se möjligheterna istället?:
  • På många skolor finns det datorer som är underutnyttjade. Det kan vara en dold resurs.
  • Många elever har troligen dator hemma. Hur kan den användas?
  • Kan det vara OK om någon förälder vill låna ut en dator?
  • Arbetsböcker, häften och läromedel kostar pengar. En del av dessa pengar kan kanske användas på nya sätt?
  • Kan vi börja med ett litet steg? Förändring behöver få ta tid. Kan en lärare kanske börja blogga med sin klass? Sen kanske han/hon kan hjälpa och inspirera andra?

Behöver vi läroböcker? Behöver vi papper och penna i framtiden? Vilka kunskaper behöver våra barn ha deras framtida samhälle? De frågorna gtror jag är viktiga att diskutera om vi vill låta våra elever lära för framtiden. Lämna gärna dina funderingar!

Om utmaningarna kring framtidens skola:

1 kommentar:

joha88 sa...

En bra tanken. Släpp den inte. Ge den näring och behåll den genom din utbildning. Ställ den till din lärare och framtiden till dina kollegor.
It´s time for a change!
Vi på Gunnesbo har försökt lite. Vi har under minst 5 års tid sett IKT som ett läromedel. MEn det beövs mer. Det behövs fler som tänker om och på nya vägar men du har börjat och det är bra. Sprid budskapet vidare.